Sterylizacja produktów, materiały biologiczne, części medyczne i leki

Sterylizacja odbywa się za pomocą promieniowania jonowego bez podgrzewania przetworzonych materiałów na Lianie 2300 emiter jonów.

Koszt: € 8 / 1Kg. Dowiedz się, w jakich krajach usługa jest dostępna.

Umowy serwisowe mogą być zawierane z autoryzowanymi agentami we wskazanych krajach.

Liofilizacja

Liofilizacja produktów i substancji (liofilizacja).
Usługi sublimacji przemysłowej substancji, Produktów, Farmaceutyki.

Przedsiębiorstwo wdrożyło HACCP, objętości ładunkowe maszyny sublimacyjnej: z 2 Kg.
Zakres temperatur suszenia próżniowego: -40C- + 45C
Przeprowadzimy sublimację (liofilizacja) produktów według Twoich kart technologicznych.
W razie potrzeby, przeprowadzamy suszenie próbne.

Koszt: od €12/1kg