Ekstraktor śluzu ślimaka Mucus pro

8. Przed zakupem “Mucus pro” sprzęt, upewnij się, że ten sprzęt jest zatwierdzony do użytku w Twoim kraju.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakazy użytkowania tego sprzętu w różnych krajach.

Umowa o zachowaniu poufności

9. NDA (Umowa o zachowaniu poufności).
9.1 Kupujący zobowiązuje się do eksploatacji sprzętu wyłącznie w kraju importu, wyłącznie do celów przemysłowych, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia, zobowiązuje się nie kopiować komponentów i mechanizmów, nie przekazywać sprzętu osobom trzecim, nie kopiować zasad działania sprzętu, mechanizmy i zasady działania. Podstawowe zasady działania sprzętu są chronione patentami.
W przypadku zapytań serwisowych dotyczących gwarancji lub pogwarancyjnych, skontaktuj się tylko z lokalnym centrum serwisowym Bulova lub dostawcą.
Koszt sprzętu obejmuje koszt rozwoju technicznego i innowacji.

9.2. Kupującemu zabrania się rozpowszechniania zdjęć poszczególnych części i mechanizmów, sprzęt, do obsługi urządzeń bez paneli ochronnych, aby pokazać otwarte urządzenia i zespoły sprzętu stronom trzecim.

9.3. Kupujący jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich.

10. Obowiązki stron
10.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego wyłącznie za koszt towaru.
10.2 Za naruszenie p. 9 niniejszej Umowy, Kupujący zapłaci za wszystkie szkody i zapłaci grzywnę w wysokości € 50,000 (Euro) za każde naruszenie.