Umowa o zachowaniu poufności

9. NDA (Umowa o zachowaniu poufności).
9.1 Kupujący zobowiązuje się obsługiwać sprzęt tylko w kraju importu, tylko do celów przemysłowych, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia, zobowiązuje się nie kopiować komponentów i mechanizmów, nie przekazywać sprzętu osobom trzecim, nie kopiować zasad działania sprzętu, mechanizmy i zasady działania. Podstawowe zasady działania sprzętu chronione są patentami.
W przypadku zapytań dotyczących serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, prosimy o kontakt wyłącznie z lokalnym centrum serwisowym lub dostawcą Bulova.
Koszt sprzętu obejmuje koszt rozwoju technicznego i innowacji.

9.2. Kupującemu zabrania się rozpowszechniania zdjęć poszczególnych części i mechanizmów, ekwipunek, do obsługi urządzeń bez paneli ochronnych, pokazywać otwarte urządzenia i zespoły urządzeń osobom trzecim,.

9.3. Kupujący jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich.

10. Obowiązki stron
10.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego tylko za koszt towaru.
10.2 Za naruszenie p. 9 niniejszej Umowy, Kupujący zapłaci za wszelkie szkody i zapłaci karę w wysokości € 50,000 (Euro) za każde naruszenie.