Tại đây bạn có thể tải xuống bảng giá và các tài liệu khác của công ty Bulova ở định dạng PDF:

Bảng giá: Máy chiết xuất và chế biến chất nhầy ốc sênBảng giá PDF Mucus proTHƯƠNG MẠI-ĐỀ XUẤT-CHUYÊN DỤNG-THIẾT BỊ2023

Nhượng quyền thương mại Mucus proBảng giá PDF Mucus pro Nhượng quyền thương mại Mucus pro

 

Danh sách Prise: Chất nhầy ốc sên Bảng giá PDF Mucus proTHƯƠNG MẠI-ĐỀ XUẤT-Ốc sên-chất nhờn

Chế độ sấy đông lạnh cho máy sấy Bulova Bảng giá PDF Mucus proBULOVA-Chế độ thăng hoa

 

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN VẬT LIỆU (MSDS-2021 ·) Bảng giá PDF Mucus pro Chất nhờn ốc sên MSDS